שלום

אתר זה מוקדש לתלמידים של טקסטים מקודשים שנתנוים לישראל

אתר זה הוקם כדי לחשוף את נקודת מבט של המחבר בנושאי העניין שלו ולחלוק את פרשנותו
לגבי הטקסט המקודש בייחסות להתגשמות הנבואות הכלולות בכתבי הקודש - אשר הידע
העליון שאליו אדם יכול להגיע

כאן המבקר יוכל למצוא דברים כי המחבר לא מצא במקור אספציפי אחד נכתב על נייר או באופן
וירטואלי שעסק בנושא. מטרה עיקרית של מקור זה היא
הגינוי של אימפריאליזם רומני וחשיפת אופיו העיקרי שלה בשם כריסט

כבר כמה שנים אני לומד את כתבי הקודש ומכבד את דבריו הנביאים
אני רואה בהם הנכס היקר ביותר של האנושות

אם כן אני מבקש למבקרים לכבוד את עבודה זאת

למתחילים: השתקפות ניתוח שקלול
לאחרים: רגועה זהירות. קראו בזהירות למדו וחיכו הזמן הנכון כדי לקלוט את התוכן

יהוה יברך אותכם

דניאל